Kameraovervåking

Kameraovervåking blir stadig mer populært. Vi monterer kameraovervåkning, og benytter moderne kamera- og programvare-løsninger fra ledende leverandører som Axis Communications og Milestone systems. Vi tilbyr også serviceavtaler for drift og vedlikehold av systemene vi leverer. Det finnes flere ulike løsninger som passer både for små og store installasjoner. Dette kan være butikker, lager, industri, borettslag, privatboliger, uteområder og lignende.

Les mer om kameraovervåking

 

Lydanlegg

Et lydanlegg blir typisk brukt på kjøpesenter, butikker, kafeer, skoler, hotell, større industrianlegg o.l. Anlegget kan for eksempel brukes til å gi viktige beskjeder, informasjon eller spille bakgrunnsmusikk.

Les mer om lydanlegg

 

Datanettverk

Nettverkskabling er en naturlig del av kamera og data installasjoner. Det vanligste er å bruke kabler som har ledere laget av kobber. Denne kabeltypen kan også overføre strøm til drift av utstyr, for eksempel et kamera. I forbindelse med kamerainstallasjoner leverer vi komplett nettverk med switcher og annet nødvendig utstyr. Vi kan også levere datanettverk til annet bruk som kontor og industri.

Les mer om datanettverk

 

Fiberkabling

Fiberkabel er noe mange forbinder med bredbånd internett. Fiberkabling kan brukes til mye annet også, men det er utbyggingen av fiberbasert internett med høy hastighet som gjør at denne kabeltypen har blitt mer kjent blant folk flest. Til andre formål brukes fiber ofte mellom bygninger og internt i store bygg til hovedforbindelsene. Vi har eget kjernesentrerende sveiseutstyr for skjøting/kobling av fiber, og kan utføre arbeid både på singlemode og multimode fiber.

Les mer om fiberkabling

 

EKOM

Wetteland elektro AS har Ekomnett-autorisasjon og har tillatelse til å utføre alle typer Ekom installasjoner. Ekom er en samlebetegnelse på elektronisk kommunikasjon og omfatter alle installasjoner der det foregår en form for kommunikasjon. Eksempler på dette er dataoverføringer, lyd- og bildeoverføringer m.m. Alle som skal utføre denne type installasjoner må ha autorisasjon fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Les mer om EKOM

 

Lås og adgangskontroll

I forbindelse med vår satsning på sikkerhetsløsninger passer lås og adgangskontroll godt inn sammen med kameraovervåking og alarm. Vi kan montere alt fra enkle boliglåser som Yale Doorman til avanserte adgangskontrollsystemer med motorlåser, dørautomatikk osv. Adgangskontrollanlegg kan også integreres eller bygges ut med alarmsystem o.l.

Les mer om lås og adgangskonroll

 

Alarm

Wetteland elektro AS monterer alarmanlegg både for bolig og næringskunder. Alt fra enkle alarmer til alarmsystem integrert med adgangs-kontrollanlegg.

Les mer om alarm

 

ATK

ATK er forkortelse for automatisk trafikk kontroll, eller fotobokser som mange sier. Vi monterer komplette ATK anlegg og utfører reparasjonsarbeider.

Les mer om ATK

 

Trafikktelling/trafikkregistrering

Trafikkregistreringsanlegg er utstyr som brukes på veiene for å registrere antall, type og hastighet på kjøretøyene som passerer målepunktet. Vi monterer komplette anlegg og utfører reparasjonsarbeider.

Les mer om trafikktelling

 

 

Logo: Ekomnettautorisasjon innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet