Wetteland elektro AS ble startet i 2010. Daglig leder er Johnny Wetteland. 

Kort om oss: Vi leverer produkter og arbeid innen sikkerhet som kameraovervåking, lyd, alarm og adgangskontroll. Vi er autorisert Ekomnett installatør og utfører komplett leveranse av datanettverk og annen installasjon innen kommunikasjon.

Da firmaet ble startet hadde daglig leder tidligere vært ansatt i blant annet Statens vegvesen og Mesta. Arbeidet der bestod av drift, vedlikehold og nyinstallasjon av mange forskjellige typer elektriske installasjoner i tilknytning til veg og bygninger. Daglig leder har derfor bred erfaring fra de mange varierte og avanserte anleggene der, og i tillegg også erfaring fra jobb i everk. Firmaet har mye erfaring med mange typer anlegg. Wetteland elektro AS har valgt å satse på spesielle ting, og er derfor et av få firma som jobber med automatisk trafikkkontroll, også kalt for fotobokser eller ATK. Vi har også valgt å satse på EKOM, elektroniske kommunikasjonsnett, og tar oppdrag med datakabling bestående av både kobberkabel og fiberkabel. Vi monterer kameraovervåkning, og benytter moderne kamera- og programvare-løsninger.

Firmaet har flere samarbeidspartnere som kan hjelpe til med arbeider på oppdrag der det er behov for flere. Ved oppdrag langt fra vår adresse benytter vi oss ofte av lokale samarbeidspartnere til blant annet trafikkdirigering o.l. 

Vi holder til i Rogaland der vi utfører mesteparten av arbeidet, men har også jobbet noe i sørlige delen av Hordaland. Vi kan ta oppdrag over hele landet, men mest aktuelt er nok Rogaland og omkringliggende fylker.