FiberFiberkabel er en kabel som består at tynne glasstråder som leder lys i stedet for strøm. Sender- og mottakerenhetene sender lyssignaler til hverandre gjennom fiberkabelen. Fiberkabel er noe mange forbinder med bredbånd internett. og det er utbyggingen av fiberbasert internett med høy hastighet som gjør at denne kabeltypen har blitt mer kjent blant folk flest. Til andre formål brukes fiber ofte mellom bygninger og internt i store bygg til hovedforbindelsene. Noen av de store fordelene med fiberkabel er hastighet på overføringen, gode egenskaper for overføring på lange strekninger, ingen påvirkning av elektrisk støy og at den ikke leder strøm fra overspenninger/lyn. 

 

Det finnes to hovedkategorier fiberkabel som kalles for "singlemode" og "mulitmode". Dette betyr i praksis tykkelsen på fibrene i fiberkabelen. Singlemode fiberkabler har de tynneste fibrene og er den beste kabeltypen fordi den blant annet har lave tap og høye overføringskapasiteter. Denne kabeltypen kan benyttes over lange strekninger, og det er denne typen som blir brukt av leverandørene som leverer fiberinternett. En fiberkabel kan inneholde mange fibre. Tykkelsen på den delen av en fiber som leder lyset er på 0,009 mm i en singlemode kabel, og er omgitt av et reflekterende og støttende lag der diameteren er 0,125 mm. Resten av fiberen og fiberkabelen er hovedsaklig beskyttende lag. Sender/mottakerutstyr må være beregnet for den kabeltypen som blir valgt, det er derfor viktig å vite at det finnes to hovedkategorier. Sammen med installasjon av fiberkabel kan vi levere mediakonveter, switcher og eventuelt annet nettverksutstyr slik at anlegget blir klart til bruk.

 

Arbeid med fiberkabel

FiberskjøtemaskinArbeid med fiberkabel er ikke så vanskelig som mange tror, men det krever en del dyrt utstyr for å utføre arbeidet. Den vanligste måten å koble fiberkabler på er å skjøte sammen hovedkabelen med noen korte kabellengder med ferdig kontakt på. Til dette arbeidet benyttes en spesiell sveisemaskin som varmer opp endene på fibrene som skal skjøtes slik at de smelter sammen. Vi har eget kjernesentrerende sveiseutstyr for skjøting/kobling av fiber, og kan utføre arbeid både på singlemode og multimode fiber.

 

Fiberblåsing og graving 

Fiberblåsing eller blåsing av fiber har mange hørt om. En av de vanlige måtene å legge fiberkabel på er i rør ute mellom bygninger o.l. Først graves det ned et rør som som er spesielt beregnet for fiberkabel og den størrelsen på kabel som det planlagt å bruke. Når gravingen er ferdig skal fiberkabelen inn i røret. På korte strekk er det mulig å skyve fiberkabelen forsiktig inn i røret for hånd. På lange strekk må det benyttes maskiner som skyver inn kabelen i røret samtidig som det blåses inn luft i røret for å få kabelen til å gli lett i røret. Denne metoden kalles for fiberblåsing eller blåsing av fiber. En slik maskin kan være alt fra en liten håndholdt maskin på størrelse med en drill til en stor og tung maskin. Vi har foreløpig ikke egne maskiner for dette arbeidet, men har mulighet til å leie inn maskiner etter behov. Det vurderes innkjøp av egen maskin for små kabeltyper når oppdragsmengden øker. Til nedgraving av fiberrør er det ofte vanlig at et entreprenørfirma utfører dette i samarbeid med oss, men vi har også personell som kan kjøre gravemaskin for mindre oppdrag. Grave-entreprenør og/eller gravemaskin prøver vi å leie inn lokalt nær oppdragstedet for å redusere transportkostnader på maskiner o.l.

 

Hva kan vi ikke hjelpe med

Vi kan ikke hjelpe deg når du har gravd av en fiberkabel som tilhører andre, dvs fiberkabler som for eksempel tilhører telefonoperatører eller internettleverandører. Vi har fått flere henvendelser fra personer som har gravd av fiberkabelen som går til egen bolig eller til naboen. Denne kabelen er internettleverandøren sin eiendom, og det er derfor de som må utbedre denne skaden.

 

EKOM

Wetteland elektro AS har Ekomnett-autorisasjon og har tillatelse til å utføre alle typer Ekom installasjoner. Les med om EKOM