ParagafmannenWetteland elektro AS har Ekomnett-autorisasjon og har tillatelse til å utføre alle typer Ekom installasjoner. Ekom er en samlebetegnelse på elektronisk kommunikasjon og omfatter alle installasjoner der det foregår en form for kommunikasjon. Eksempler på dette er dataoverføringer, lyd- og bildeoverføringer m.m. Alle som skal utføre denne type installasjoner må ha autorisasjon fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 

Forskjellige autoriasjoner

Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven. Det er denne type autorisasjon vi har. Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). De firmaene som har ansatte med en av de gamle autorisasjonstypene kan fortsatt jobbe innen de områdene autorisasjonen er gyldig for, men ved utskifting av ansatte må de nye ansatte oppfylle oppdaterte krav til ekomnettautorisasjon. Det er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Du kan lese mer om autorisasjoner på NKOM sine internettside om autorisasjon. For å sjekke autorisasjon for et firma kan dette gjøres på internettsidene til NKOM på adressen http://www.nkom.no/npt/autosys/alleAutorisasjoner.htm. Eier av ekomnett plikter å bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av ekomnett.

 


 

Logo: Ekomnettautorisasjon innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 

Linker: 

https://www.nkom.no/teknisk/ekomnett/installasjon-og-autorisasjon/autorisasjon

http://www.nkom.no/npt/autosys/alleAutorisasjoner.htm