TyvTrenger du kameraovervåking?

Svaret er i mange tilfeller ja. Kameraovervåking blir stadig mer populært. De fleste virksomheter, mange borettslag og en del privatpersoner har noe som de kunne tenke seg å overvåke. Kameraovervåking kan for eksempel hjelpe deg til å finne ut hvem som har tatt noe eller gjort noe galt.

 

HusHva kan overvåkes?

Det finnes forskrifter/retningslinjer for hva som kan overvåkes med tanke på personvern m.m. Formålet med overvåkingen kan også variere. Noen ønsker å overvåke maskiner i fabrikker, mens andre tenker på tyveri. Noen eksempler på områder der det ofte benyttes kamera er: butikker, lager, industri, automatisk produksjonsutstyr, uteområder, parkeringsplasser, skoler, fellesområder i borettslaget, inngangspartier i boliger, utvendig bolig/hage, garasjer, dyrene på gården, museum, idrettsanlegg, klubbhus, drivhus, havner, marinaer osv. 

 

Axis P1428Kort informasjon om moderne kameraovervåking.

Nye moderne overvåkings-kamera er digitale IP baserte nettverkskamera. Ved oppgraderinger av eksisterende anlegg kan eldre analoge kamera også brukes med omformere til digitale signal. Er de eksisterende kameraene gamle anbefaler vi å bytte de ut med nye kamera med bedre bilde. For små anlegg lagres videoen ofte på små enheter beregnet for dette. På moderne mellomstore og store anlegg lagres video på PC/server. Små anlegg kan også benytte denne løsningen om man ønsker eller har behov. For store anlegg, eller anlegg som er spredt over flere steder kan flere servere knyttes sammen til et felles system med ubegrenset antall kamera.

 

Milestone enheterMange muligheter

Anlegg som er basert på PC/server gir mange muligheter for å se på kamera fra PC, nettbrett og mobiltelefon. Tilgang kan styres med personlig innlogging og tilgang kan gis/begrenses til forskjellige funksjoner og kamera. Anlegg tilknyttet internett gir mulighet for video til patruljerende vakt eller hjemmevakt. Vi benytter kamera- og programvare-løsninger fra ledende leverandører som Axis Communications, Hikvision og Milestone systems. Et moderne overvåkingssystem gir muligheter for videoanalyse, bevegelsesdetektering, alarmfunksjoner m.m. For eksempel kan det settes opp alarmer ved bevegelse utenfor eller innenfor angitt område osv. Alarmer kan blant annet logges, sendes mobil, nettbrett og  PC klient. Et moderne kamerasystem har mange muligheter som kan tilpasses den enkelte kunde etter behov. Noen muligheter er persontelling med kamera, termisk/ varmefølsomt kamera som kan se i totalt mørke, integrasjon med adgangskontrollsystem, åpne port/dør for bil eller person, skiltgjenkjenning på biler m.m.

 

RJ45 kontaktDatanettverk for kamera

Nettverkskabling er en naturlig del av kamera- og datainstallasjoner. Vanlig datakabling av kobber kan også overføre strøm til drift av utstyr, for eksempel et kamera. Et moderne kamera benytter derfor kun en datakabel for å virke. I forbindelse med kamerainstallasjoner leverer vi komplett nettverk med switcher og annet nødvendig utstyr. Vi kan også levere datanettverk til annet bruk som kontor og industri. Mellom bygninger eller ved lange avstander benyttes fiberkabel, alternativt trådløs overføring. 

 

ParagrafmannAutorisasjon

Wetteland elektro AS har Ekomnett-autorisasjon og har tillatelse til å utføre alle typer Ekom installasjoner. Ekom er en samlebetegnelse på elektronisk kommunikasjon og omfatter alle installasjoner der det foregår en form for kommunikasjon. Eksempler på dette er dataoverføringer, lyd- og bildeoverføringer m.m. Alle som skal utføre denne type installasjoner må ha autorisasjon fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Les med om EKOM

 


 

 Logo: Ekomnettautorisasjon innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighetLogo: Milestone Gold channel partner  Logo: Axis communications Authorized partner

Siden inneholder produktbilder fra Axis Communications, Courtesy of Axis Communications AB. All rights reserved