Et lydanlegg av den typen vi tenker på her blir typisk brukt til meldinger på kjøpesenter, butikker, skoler, hotell, større industrianlegg o.l. Anlegget kan for eksempel brukes til å gi viktige beskjeder, informasjon eller bakgrunnsmusikk. Noen eksempler på beskjeder kan være informasjon om åpningstid, stengetid, tilbud, funnet gjenstand, foreldre og barn som ikke finner igjen hverandre o.l. Anlegget på kjøpesenteret eller butikken kan for eksempel formidle informasjon som gjelder hele senteret/hele butikken, og kan i tillegg deles inn i flere soner der hver butikk eller avdeling i butikken kan være en egen sone. 

Vi benytter lydkomponenter fra blant annet Axis Communications som har moderne løsninger som er basert på vanlig nettverkskabling. Denne løsningen er fleksibel og enkel både på montering og administasjon. En løsning med standard nettverkskabing kan brukes som et eget system, men kan også enkelt integreres med kameraovervåking eller andre løsninger. Dersom bakgrunnsmusikk skal brukes kan denne være basert på spillelister og lagrede lydfiler, men det er også mulig å streame musikk fra blant annet internett.

   


 

  

 Siden inneholder produktbilder fra Axis Communications, Courtesy of Axis Communications AB. All rights reserved