Alarmpanel JA-114EAlarmpanel JA-150EAlarm kommer i mange varianter men har en del fellestrekk. Et alarmsystem består normalt av en alarmsentral, betjeningspanel og detektorer. På bildene her er det vist eksempel på to forskjellige betjeningspanel. Det første panelet er modulbasert og kan bygges ut med inntil 20 funksjonsknapper som kan brukes til å slå alarmen av/på i forskjellige soner i tillegg til muligheter for å styre andre ting. Funksjon for knappene programmeres inn i sentralen.

Alarmsentralen inneholder hovedelektronikken som styrer alarmfunksjonene. Innholdet i sentralene kan variere noe ut fra merke og modell. Sentralen tilknyttes strøm og inneholder et ladbart batteri for at alarmen skal virke under strømbrudd. Andre komponenter som ofte finnes i en sentral er alarmsender som sender beskjed til telefon og eventuelt vaktsentral, tilkoblinger for alarmsensorer, tilkobling for sirene og kommunikasjonsenhet for bus-systemer og trådløse detektorer. 

Wetteland elektro AS har valgt Jablotron JA-100 alarmsystem som vårt hovedmerke og produktserie for alarmprodukter. Denne alarmen er beregnet for både for bolig og vanlige næringskunder. For bolig kan den også tilknyttes branndetektoer med optisk- og varmedetektering for brannvarsling. Alarmen benytter 2-veis kryptert kommunikasjon mellom enhetene og har høy grad av sikkerhet og sabotasjedetektering sammenlignet med enkelte billige alarmmerker. Alarmen er avansert men likevel enkel i bruk. Nedenfor er en video som forklarer litt om alarmen.

 

 

Video

 

 

 

Detektorer 

A-160PC_Trådls_PIRDetektorer finnes også i mange varianter, noen er trådløse og noen er beregnet for kabling. Ofte tenkes det først på bevegelsedetektor, men det er også vanlig med magnetkontakter på dører og vinduer, glassknusedetektorer. For bolig kan også branndetektorer med optisk- og varmedetektering kobles til samme sentral. Bildet viser en PIR bevegelsedetektor med innebygget kamera som kan ta bilde av det som utløser alarmen. Bevegelsedetektorer kan leveres både med og uten kamera, og finnes både i trådløse og kablede utgaver.

 

Trådløse systemer er enkle å installere og kan ettermonteres i bygninger uten synlige kabler. Dersom alarmsystemet planlegges ved bygging av ny bolig/ bygg kan det legges opp trekkerør for kablet system. En av fordelene med kablet system er at det ikke trenger å byttes batteri i detektorene. Moderne trådløse system har blitt så bra at batterilevetiden i detektorene har en levetid på inntil to år. Dette kan variere noe fra merke, detektortype, bruk m.m.

 

 

 

Fordeler med alarm montert av oss:

- Ingen faste månedlige utgifter til alarmselskapet/vekterselskapet for leie av alarmen og vektertjenetste. 

- Du eier hele alarmsystemet i stedet for å betale for leie av alarmtjenesten hver måned. (Dette gir noe dyrere startkostnad da alle kostnader med både installasjon- og utstyrskostnader kommer som et engangsbeløp. Dette vil spares inn igjen i løpet av kort tid pga ingen faste månedlige utgifter.)

- Direkte varsling til deg uten å gå via alarmselskap/vekter.

- Sensorer med kamera kan sende bilder slik at du kan se hvem/hva som utløste alarmen.

- Du kan styre alarmen fra app på mobiltelefon. For eksempel kan du slå av og på alarmen eller sjekke status på alarmen.

- Boliger kan også tilknytte branndetektorer til alarmsystemet, og kan da også motta varslinger ved bann.

- Naboer/venner eller deg selv vil ofte være mye raskere på plass for å sjekke huset enn en vekter. (Avhengig av hvor du bor kan vekter ha lang reisetid før de kommer til deg. Vekter kommer normalt lenge etter innbruddet og kan normalt bare ringe etter hjelp for sikre bygningen. Dette kan du eller din nabo/venn like godt gjøre selv.)

 

 

Priser

Trådløs minipakke består av den enkleste sentralen og betjeningspanelet med noe tilbehør. Alarm sendes via internett til app på din telefon. Det følger med 1 stk PIR bevegelsedetektor, 1 stk magnetkontakt for dør e.l., 1 stk sirene, 2 stk nøkkelbrikker. Prisen for trådløs minipakke starter på 4490 kr inkl mva (3592 kr uten mva). Den kan enkelt utvides med flere detektorer for bevegelse med eller uten kamera, branndetektorer osv. I tillegg kommer litt arbeid med montering og programmering. Siden pakken er trådløs vil mye bli gjort i løpet av en time eller to.

En litt dyrere utgave av sentralen med det modulbaserte betjeningspanelet og samme detektorer og tilbehør som ovenfor kommer på 9500 kr inkl mva (7600 kr uten mva). Denne sentralen har tilknytningsmulighet både via internett, mobilnett med GPRS og analog telefonlinje ved hjelp av utvidelsesmodul. I tillegg kommer litt arbeid med montering og programmering. Dersom mobilnett med GPRS skal tas i bruk må det settes inn et simkort i sentralen (ikke inkludert).

Utvidelse med flere trådløse bevegelsedetektoer, branndetektorer for optisk og varme o.l. koster fra 750 kr til 1875 kr inkl mva pr stk. (600 - 1500 kr uten mva). De dyreste detektorene er bevegelsedetektorene som har innebygget kamera. Detektorer i kablet utgave er billigere og starter på 395 kr inkl mva (316 kr uten mva). Be oss gjerne om et pristilbud tilpasset dine ønsker og størrelse på din bolig/din bygning.

Sammenlignet med en del alarmselskaper vil startkostnaden bli høyere siden du kjøper alarmen i stedet for å betale en høy månedlig leie for alarmen, men dette vil spares inn i løpet av kort tid. Husk at du også må betale for etablering/ montering  og eventuell demontering om du velger å leie alarmen fra et alarmselskap.

 

EKOM

Wetteland elektro AS har Ekomnett-autorisasjon og har tillatelse til å utføre alle typer Ekom installasjoner. Ekom er en samlebetegnelse på elektronisk kommunikasjon og omfatter alle installasjoner der det foregår en form for kommunikasjon. Eksempler på dette er dataoverføringer, lyd- og bildeoverføringer m.m. Alle som skal utføre denne type installasjoner må ha autorisasjon fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.