Sykkeltelling malmøTrafikkregistrering eller trafikktelling omfatter utstyr som brukes på veiene for å registrere antall kjøretøy, type og hastighet på kjøretøyene som passerer målepunktet. Data fra disse registreringene brukes for å lage statistikk over trafikken til bruk ved planlegging av trafikksikringstiltak og utvidelser av veiene m.m. Slike anlegg brukes både av Statens vegvesen og av kommuner. Anleggene kan monteres både på vei for vanlig trafikk eller på sykkelveier for å registrere sykler. Det monteres ledning i vegbanen som fanger opp trafikken som passerer. Vi monterer komplette trafikkregistreringsanlegg. Denne type anlegg/arbeid omfatter montering av skap og utstyr for registreringen, inkludert graving, saging i asfalt, arbeidsvarsling/skilting, trafikkdirigering, kobling.

 

Bildet viser hvordan en sykkeltelling kan vises frem for publikum. Anlegget er plassert i et 4-armet sykkelvegkryss i Malmø i Sverige og teller alle syklister som passerer krysset. Litt ut på dagen den 18.09.2017 viser tellingen over 188687 syklister til nå for måneden og godt over 3 millioner syklister til nå for dette året.