Adgangskontroll / Elektronisk låsing

Axis kodeleser/Assa AbloySikring av eiendeler har lenge opptatt folk over hele verden. Låsing har da stort sett vært det foretrukne alternativ fremfor å overvåke eller skjule eiendelene. Elektroniske låser blir mer og mer vanlig og finnes i mange varianter. Elektroniske låssystemer kan være alt fra den enkle elektroniske låsen til en boligdør til et stort adgangskontrollsystem som omfatter mange dører fordelt på flere bygg. Fordeler med adgangskontroll/elektronisk låsing blant annet ar det er sikkerhet og enkelt å gi/begrense tilgang. Ofte benyttes kort eller andre nøkkelbrikker i stedet for en vanlig nøkkel, gjerne i kombinasjon med en kode.

Dersom en "elektronisk nøkkel"/nøkkelkort mistes eller kode kommer på avveie kan tilgangen enkelt sperres og man slipper å bytte alle låsene i alle byggene. Systemene kan settes opp med ulike sikkerhetsnivå ut fra tid på døgnet slik at en slipper kode på dagtid, men må taste en kode i tillegg til kortet utenom vanlig åpningstid e.l. Personer kan administreres som gruppe eller som enkeltperson og kan gis adgang til kun de dørene eller delene av et bygg som er nødvendig.

Det er også muligheter for å knytte sammen adgangskontrollsystemet og kameraovervåkningen. For eksempel kan et forsøk på bruk av kort som ikke er gyldig starte opptak fra kameraovervåkingen og sende deg en alarm. Bilder fra kameraovervåkingen kan hjelpe deg med å identifisere person eller sjekke hva som skjer utenfor døren.

Vi kan tilby ferdig monterte system med produkter fra blant annet Axis Communications og Assa Abloy/TrioVing. Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon eller pristilbud på montering. 

 

 

ARX sikkerhetsystem

Pando DisplayARX er et solid verktøy som holder oversikt og gir full kontroll over hvem som kommer inn, på hvilket tidspunkt og på hvilken måte. ARX passer godt for både små og store virksomheter med alt fra én til tusenvis av dører – og som enkelt kan integreres med eksisterende systemer. ARX er sikkerhetsystem som består av hovedfunksjonene adgangskontroll og alarm, og er blant de mest avanserte og sikreste systemene. ARX er utviklet av ASSA Abloy som er ledende leverandør av av lås og sikkerhetsprodukter i store deler av verden.

Til ARX systemet finnes et stort utvalg av produkter som kan integreres i styringen. Eksempler er betjeningspanel, kortlesere, låskasser, sluttstykker, døråpnere osv. For best sikkerhet finnes det også låsutstyr som har kryptert kommunikasjon mellom betjeningsenhetene og låsenhetene. Assa Abloy kaller de krypterte produktene for HI-O. 

Når du velger å investere i et sikkerhetssystem skal du ikke kjenne deg låst til én løsning, men kunne vokse i ditt system på en veltilpasset måte, og vite at det er fremtidsrettet. I ARX kan du få et avansert online system med høy sikkerhet sammen med brukervennlige offline lesere. Vi kaller det tilpasset sikkerhet - riktig sikkerhet på riktig dør. Du får et optimalt sikkerhetssystem som dessuten er kostnadseffektivt. Ved at ARX kan kombinere adgangssystem og innbruddsalarm i samme system skaper man sikkerhet og trygghet i de fleste anlegg fra små enkle bygg til store komplekse anlegg med mange geografisk spredte bygg. Samme leser kan benyttes både for betjening av alarm og adgang til området og felles undersentraler og kabling effektiviserer installasjonen. Eiendommer som har et adgangskontrollsystem installert kan på en svært enkel måte installere innbruddsalarm, idet systemene benytter samme kabel og produkter i dørmiljøet. Systemet er fleksibelt å adminstrere, fordi man fritt kan konfigurere hvilke kortlesere som skal kunne koble alarmen forbi de ulike alarmsonene. Også styringen forenkles fordi store deler av konfigurasjonen i systemet skjer fra ett og samme brukergrensesnitt.

Som en del av ARX kan også låser av typen Aperio tilknyttes. Aperio er en enklere låstype som passer godt til for eksempel kontordørene inne i et bygg. 

 

 

Elektronisk lås for privatboliger, Yale Doorman

Yale DoormanFor private boliger anbefaler vi bruk av Yale Doorman. Nå er det ikke lenger et problem med nøkler på avveie og låsen er enkel å betjene av både barn og voksne. Med en Yale Doorman boliglås åpner du enkelt opp med kode eller nøkkelbrikke - alternativt med en kombinasjon av disse. Skulle nøkkelbrikker komme på avveie eller en brukerkode bli kjent i nabolaget kan du enkelt deaktivere disse selv. Du kan også aktivere funksjonen "automatisk låsing" slik at du til enhver tid ved at døren er låst. Det finnes også muligheter for tilknytning til enkelte alarmsystemer og app for telefon for å kunne fjernbetjene/overvåke låsingen av døren. Yale Doorman var den første elektroniske boliglåsen som ble FG godkjent for bolig. Den første utgaven av Yale Doorman ble FG-godkjent desember 2015. Dersom du vil sammenligne med andre låser er det viktig at du sjekker dette for å vite at låsen har tilstrekkelig sikkerhet. Yale Doorman leveres standard i tre forskjellige overflater: Hvit, Sort og Grå. Du kan finne mer informasjon ved å klikke på linken: https://www.yale.no/no/yale/no/produktkatalog/yale-doorman/

Ta kontakt for pris på ferdig montert lås. Enklest montering i en standard skandinavisk dør.

 

 

Kodelås

Kodelås er en enklere variant enn et helt adgangsystem der et frittstående betjeningspanel styrer en enkel dør. Dersom det ikke ønskes et fullt adgangssystem kan en frittstående kodelås være et rimeligere alternativ. Kodetastatur kan plasseres på vegg ved siden av dør og styre f. eks port, slyttstykke o.l. En annen variant kan være kodetastatur som en del av låsen. Her finnes for eksempel SmartAir låsene fra Assa Abloy som minner en del om de populære Yale Doorman som ofte brukes til bolig.

 

 

Assa/TrioVing CLIQ 

Assa/Trioving CliqAssa/TrioVing CLIQ er et intelligent låssystem, som kombinerer det beste innenfor mekanikk og elektronikk. CLIQ-teknologi åpner for intelligente låssystemer med total fleksibilitet, høy varig sikkerhet og stor vekt på brukervennlighet. CLIQ-teknologien ivaretar høy sikkerhet uansett hvor mange endringer som gjøres og uansett antall utvidelser av sylindere eller nøkler i låssystemet. TrioVing Triton CLIQ gir kontroll over alle nøklene i låssystemet. Det er enkelt å oppgradere og skreddersy ved endringer i organisasjonen. TrioVing-sylindere med innebygget CLIQ-teknologi kan kombineres med mekaniske dp-sylindere i ett og samme låssystem. Sylinderne er av samme type og kan derfor ha samme mekaniske koding, mens den elektroniske koden danner soner med unik og individuell adgang. 

Triton CLIQ-sylindere har de samme målene som tilsvarende mekaniske sylindere. Det er ikke nødvendig med ekstern strømforsyning, da batteriet sitter i nøkkelhodet. Triton CLIQ-sylindere oppfyller alle FG sine krav til sylindere i henhold til NS 3620 og NS-EN 1303. Dette betyr at sylindrene motstår kraftige mekaniske angrep. Nøklene er patentbeskyttet. Dette, sammen med krypterte elektroniske koder, gjør uønsket kopiering tilnærmet umulig. 

Den elektroniske programmeringen av CLIQ-nøklene gir eksklusiv adgang for personer eller grupper, på samme måte som elektroniske adgangskontrollsystemer. Programmering av nøkler foregår sentralt via en alminnelig PC med en egen programvare og en programmeringsenhet.

Slike systemer kan for eksempel passe til: vannforsyningsstasjoner, pumpeanlegg kloakk, energiforsyningsanlegg, tekniske rom/installasjoner i tunneler, mange mindre frittstående bygg o.l. Siden låsen ikke er avhengig av annen strøm enn signalet fra nøkkel gir dette systemer mange muligheter der et vanlig adgangskontrollanlegg ikke vil være egnet. 

 

 

 

EKOM

Wetteland elektro AS har Ekomnett-autorisasjon og har tillatelse til å utføre alle typer Ekom installasjoner. Ekom er en samlebetegnelse på elektronisk kommunikasjon og omfatter alle installasjoner der det foregår en form for kommunikasjon. Eksempler på dette er dataoverføringer, lyd- og bildeoverføringer m.m. Alle som skal utføre denne type installasjoner må ha autorisasjon fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

 

 

Logo: Ekomnettautorisasjon innvilget av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet